Psycholog z Katowic – pomoc dla dzieci i młodzieży

Psycholog z Katowic - pomoc dla dzieci i młodzieży

Spotkania indywidualne z doświadczonym psychoterapeutą to jedne z najprostszych oraz najbardziej działających form terapii, jakie dzisiaj mamy do dyspozycji. Takie spotkania pomagają przede wszystkim szybciej poznać wybranego pacjenta, a dzięki braku jakichś świadków, taka osoba znacznie łatwiej mówi o posiadanych problemach i łatwiej jej samej przed sobą przyznać się do swoich błędów. Już z zasady terapia indywidualna jest zupełnym przeciwieństwem spotkań grupowych. Bazuje szczególnie na szczerej rozmowie z pacjentem bez świadków i bez dyskomfortu ukrywania jakichś nieprzyjemnych czy wstydliwych faktów. Eksperci uważają, że skuteczność takiej terapii zależy szczególnie od szczerości samego pacjenta, ale i od kwalifikacji terapeuty – czy jest w stanie do niego dotrzeć, odnaleźć problem i zaproponować jego właściwe rozwiązanie. Podczas terapii dochodzi często do wytworzenia się specyficznej więzi pomiędzy terapeutą a pacjentem, jednak jej celem nie jest znajomość czysto towarzyska, ale wzmożona praca na rzecz poprawy stanu zdrowia pacjenta.Poruszany niekiedy w towarzyskich rozmowach temat pomocy psychologicznej czy chodzenia do u psychologa wciąż w wielu naszych rodakach wzmaga poczucie zawstydzenia i niechęci do rozmawiania o własnych problemach. Pod w tym zakresie daleko nam do państw Zachodu, gdzie wizyta terapeuty a nawet korzystanie z pomocy psychiatry nie jest niczym zawstydzającym – wręcz odwrotnie, w wielu środowiskach budzi szacunek samo to, że taki człowiek umie przyznać się do swojej trudnej sytuacji i poszukuje efektywnego rozwiązania swoich kłopotów. Niestety u nas nadal porady psychologa częściej szukamy w Sieci, dzięki swojej anonimowości, niż faktycznie udając się do gabinetów, gdzie dostaniemy fachową i szybką pomoc. Inne są przypadki, w których rozmowy z terapeutą wynikają z takich sytuacji jak różnego rodzaju nałogi, silne depresje i stany apatyczne, przemoc domowa lub zaburzenia lękowe. Czasami wizyty są związane z chociażby sądowymi wyrokami, jak w sytuacji osób uzależnionych, odesłanych na przymusowe terapie w specjalistycznych ośrodkach zamkniętych.

Jak długo szukać pomocy terapeutycznej – skąd czerpać wiedzę?

Jak długo szukać pomocy terapeutycznej - skąd czerpać wiedzę?

Większość osób o psychoterapii słyszy od rodziny i przyjaciół, którzy z niej korzystali albo z kina lub gazet. Jest wiele negatywnych stereotypów odnoszących się do tej formy pomocy – najczęściej ich przyczyną są uprzedzenia i brak wykształcenia. Ludzie, którzy z niej korzystają mają najczęściej zwykłe i rzeczowe a mniej ekstremalne opinie.

W wielu dolegliwościach psychologicznych, kryzysach czy konfliktach, które w ciągu życia dotykają wszystkich psychoterapia jest najefektywniejszym sposobem pomocy – począwszy od poważnych zaburzeń a kończąc na niewielkich choć przykrych trudnościach, np. ze snem. Wieloletnie badania i analizy dostępnej wiedzy wskazują nie tylko na skuteczność psychoterapii ale również na to, że aplikacja różnych koncepcji i podejść psychoterapeutycznych daje podobny rezultat terapeutyczny – wśród prawdopodobnych przyczyn tego stanu rzeczy wskazuje się na osobowość psychoterapeuty i jej stosunek do metody, którą pracuje.

Specjaliści pracujący jako terapeuci otrzymują uprawnienia od organizacji szkoląco-akredytujących, które w absolutniej większości z kolei powiązane są z międzynarodowymi organizacjami psychoterapeutycznymi. Wciąż nie ma regulacji zawodu na poziomie ustawy, ale zgodą większości organizacji polskich psychoterapeutów zawód można wykonywać jedynie po skończeniu minimum czteroletnich, podyplomowych studiów w tym zakresie. Więc psychoterapeuta to zupełnie inny zawód niż psycholog (po studiach magisterskich psychologicznych), psychiatra (po studiach medycznych) czy terapeuta uzależnień (po szkoleniach w tego rodzaju).

Pomoc psychoterapeutyczna przeznaczona jest nie tylko dla jednostek czy związków, ale też dla całych rodzin, grup i organizacji. Niektóre podejścia ma duży dorobek w pracy ponadindywidualnej (system rodzinny, grupa, społeczności).

Dla osób, które myślą o możliwości poszukiwania wsparcie dla siebie, swojego małżeństwa lub rodziny dostępna jest bogata literatura, rozmaite przewodniki oraz wiele informacji w Internecie – np. na portalu NGO.pl. Dowiadując się więcej można lepiej zorientować się, czy jest to typ pracy, który warto zaryzykować, w nadziei na rozwiązanie trudności.