Notariusze Katowice

Notariusze Katowice

Usługi w kancelariach notarialnych realizowane są przez notariuszy, którzy działają jako osoby zaufania publicznego. Jednocześnie notariusze są w stanie zapewnić wykonanie szerokiego zakresu czynności notarialnych. W ramach usług realizowanych w kancelariach notarialnych można uzyskać dostęp między innymi do takich czynności jak spisywanie protokołów, sporządzanie protestów weksli oraz czeków, sporządzanie wpisów, odpisów oraz wyciągów, sporządzanie projektów aktów, oświadczeń, a także przyjmowanie na przechowanie między innymi dokumentów, pieniędzy czy papierów wartościowych. Wykonanie poszczególnych czynności notarialnych w kancelariach notarialnych musi być realizowane w sposób, który pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa dla obu stron uczestniczących w czynnościach notarialnych. Kancelarie oferują również wykonanie takich czynności jak sporządzanie aktów notarialnych a także poświadczenia dziedziczenia. Poszczególne usługi notarialne są również obłożone opłatami, które są określone rozporządzaniem ministra, a które uzależnione są od wartości danego przedmiotu. Jednocześnie poszczególne czynności notarialne mogą również w zakresie cenowym zależeć między innymi od rodzaju czynności wykonywanej przez notariusza, nakładu pracy, czasu przeznaczonego na dokonanie czynności. Kancelarie notarialne działają w wielu miastach co pozwala również na wybranie kancelarii, które znajdują się w korzystnych lokalizacjach, co gwarantuje również możliwość wygodnego dotarcia do danej kancelarii notarialnej.