Jakie są różnice pomiędzy psychologiem a psychiatrą?

Jakie są różnice pomiędzy psychologiem a psychiatrą?

Z tegoż powodu pomyślałem, iż należy napomknąć o odmianie pomiędzy usługami psychologicznymi oraz lekarskimi. Mianowicie wielokrotnie zdarza się, iż klient, przybywając do psychologa, spodziewa pomocy medycznej albo odwrotnie – pyta doktora o sprawy spoczywające w aspekcie kompetencji psychologa. Czasami pacjent spodziewa, iż psycholog zaleci określony preparat i wypisze receptę.Ku mojemu sporemu zaskoczeniu, nawet w aktualnych latach zdarza się, iż psycholog bywa mylony z psychiatrą lub psychiatra jest uważany za psychologa. Dlatego w tym miejscu postaram się w czytelny i przystępny sposób wyjaśnić różnice występujące pomiędzy zawodem psychologa i psychiatry. Psycholog Poznań jest fachowcem po pięcioletnich, magisterskich studiach humanistycznych. Ponadto zazwyczaj opiera się określonym wykształceniem podyplomowym. Prawdopodobnie może mieć skończoną specjalizację zawodową z psychologii klinicznej i wówczas jest jednostką szczególnie upoważnioną do pracy w poradnictwie i prowadzenia psychoterapii. Czasami zdobywa inne szczeble naukowe, takie jak doktor albo doktor habilitowany. Psycholog nie ma natomiast wykształcenia medycznego,nie jest lekarzem, nie może zatem konsultować zaburzeń zdrowia somatycznego i nie może wypisywać recept na lekarstwa i wypełniać zwolnień medycznych. Dysponuje za to fachowymi narzędziami pomiarowymi, którymi są każde testy i kwestionariusze psychologiczne. Metody te można używać jedynie prawidłowo przeszkolonym psychologom.Psychiatra jest lekarzem medycyny, jaki po sześcioletnich studiach medycznych ponadto uzyskał specjalizację zawodową z zakresu psychiatrii. Może, jak dowolny przyszły lekarz medycyny, zalecać i dawać preparaty oraz wypisywać recepty i dawać zwolnienia lekarskie. Dysponuje wiedzą ogólnolekarską. Nie może używać technik doświadczenia psychologicznego, gdyż nie jest psychologiem.Podobnie, jak przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych ponadto lekarz wszelki nowy stopień albo tytuł naukowy wymaga otrzymywać w linii odrębnego procesu edukacyjnego.

Z jakiej racji warto inwestować w coaching?

Z jakiej racji warto inwestować w coaching?

Coaching jest dzisiaj coraz powszechniej stosowną metodą rozwoju, w szczególności w firmach, którym zależy na przyciąganiu kolejnych klientów, osiąganiu pożądanych efektów i wykluczaniu konkurencji. Przed opisaniem plusów coachingu, warto jest wiedzieć, czym odznacza się powyższy sposób działania.

Jest to nade wszystko proces, podczas którego trener mający adekwatną wiedzę oraz zdolności pomaga osobie trenowanej usprawnić jej dotychczasowe techniki działania, znaleźć najlepsze wyjście z problemów oraz uściślić cele, do których dąży. Dlaczego w takim razie warto jest postawić na coaching?

W pierwszym rzędzie z tej przyczyny, iż coaching ożywia rozwój, dzięki temu, że trener wspiera i motywuje klienta do pracy nad samym sobą, pomaga mu przemóc obawy oraz własne słabości. Staje się dosłownie jego autorytetem, dzięki któremu człowiek może zajść dalej i szybciej niż gdyby był zdany tylko na siebie, gdyż stawia przed nim przejrzysty cel, do którego trzeba odnaleźć najlepsze drogi. Tu klient tak naprawdę sam określa swój cel, bowiem dzięki pytaniom trenera dowiaduje się, na czym mu zależy oraz co chce osiągnąć, niezależnie od zakresu zastosowania coachingu. Do najbardziej popularnych rodzajów coachingu można zaliczyć m.in. warsztaty dla kobiet.

Następną zaletą coachingu jest wysoka motywacja. Spotkania z trenerem pobudzają do starań, ponieważ trener wierzy w naturalne zdolności każdego człowieka i wie, jakim sposobem wydobyć jego najlepsze strony. Dostosowuje metody realizacji postawionych celów do możliwości danej osoby, nieprzerwanie przy niej będąc. Dodatkowo wspólne omawianie trudności prowadzi do podejmowania lepszych decyzji. Osoba trenowana ma kogoś, komu może się zwierzyć, kto nie osądzi jej i nie potępi, lecz naprowadzi na stosowny sposób działania. Coaching stosowany na polu biznesowym prowadzi do szybkiego podnoszenia kompetencji zatrudnionych przy oszczędzaniu innych zasobów istotnych dla firmy – czyli funduszy i czasu.

Coaching jest niezwykle owocnym sposobem rozwoju, umożliwia skuteczniejsze działanie, celniejsze wybory i przeprowadzenie zmian, które pozytywnie wpłyną na wszystkie sfery życia. Warto zainteresować się więc tym tematem bliżej.