Szczyt Klimatyczny 2015

Szczyt klimatyczny w 2015 roku odbędzie się w Paryżu i będzie nosił nazwę „ Paris Climat 2015”.
Szczyt ten powinien być rozstrzygającym etapem w negocjacjach dotyczących przyszłej umowy międzynarodowej, która będzie dotyczyć okresu po roku 2020. Należy wyznaczyć główne kierunki, które będą zgodne z uzgodnieniami podjętymi w Durbanie. Celem szczytu jest aby wszystkie kraje a w tym najwięksi emitenci gazów cieplarnianych zarówno jak krajów rozwiniętych jak i rozwijających się podjęły zobowiązania w ramach umowy o charakterze wiążącym na rzecz klimatu.

Dodaj komentarz