Kolejny szczyt klimatyczny

Kolejny szczyt klimatyczny odbędzie się w 2015 roku w Paryżu jesteśmy bardzo ciekawy jaki będzie wynik tej konferencji i czy gościnność oraz organizacja dorówna tej w Polsce. Mamy oczywiście wielką nadzieje że na kolejnym szczycie zostaną podjęte również bardzo ważne decyzje które oczyszczą środowisko do tego czasu muszą być egzekwowane wszystkie podpisane ustawy które zapobiegają większemu zanieczyszczeniu środowiska. Szczyty klimatyczne trwają około 12 dni i bardzo często przynosi oczekiwane skutki ponieważ w tak długim czasie można dojść do porozumienia w każdej sprawie co jest bardzo ważne.

Dodaj komentarz