Kolejny szczyt klimatyczny

23 Września odbędzie się kolejny szczyt klimatyczny w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku. Szczyt będzie się zajmować takimi tematami jak: energia, substancje zanieczyszczające klimat, zrównoważenie rolnictwa. Jest największa okazją dla uczestników do opowiadania się za ambitną wersją przyszłości całego świata.

Dodaj komentarz