Test podwójny

Test podwójny

Dowiedziałaś się właśnie, że będziesz mamą? Super! Przemyśl wykonanie badań prenatalnych. Realizacja tych badań stwierdzi stan zdrowia dziecka na etapie życia płodowego. Badania te dzielimy na dwie kategorie: badanie inwazyjne i nieinwazyjne. Za pośrednictwem badań prenatalnych wykrywa się znaczną część wad wrodzonych a także pozwalają one wyznaczyć optymalny tryb ich leczenia po porodzie, a także w czasie ciąży. Pierwsza kategoria badań to badania inwazyjne wymagające pobranego materiału np. płynu owodniowego dla amniopunkcji, pozostała kategoria to badania bazujące na zdjęciach ultrasonograficznych lub krwi badanej. Test PAPP-A należy do grupy badań nieinwazyjnych. Badanie to powinno przeprowadzać się w pierwszym trymestrze ciąży między 10 a 14 t.c.. Zasadniczym celem tego testu jest detekcja możliwych anomalii w toku wzrostu dziecka, z dużym naciskiem na wady genetyczne. Badanie to realizuje się na krwi pobranej od ciężarnej. W laboratorium przeprowadza się analizę występowania białek beta-HCG oraz PAPP-A. Efektywność tego badania wynosi ok. 90 procent. Kolejnym reprezentantem z grupy badań prenatalnych nieinwazyjnych jest test podwójny. Ten test przeważnie wskazany bywa ciężarnym w trakcie trwania I trymestru ciąży i określany jest z surowicy krwi. Oznaczenie to złożone jest następujących etapów: pobranie i analiza krwi ciężarnej (surowica), przeprowadzenie dokładnej rozmowy z ginekologiem, dokładna analiza uzyskanych w wyniku testu wyników oraz omówienie wszelkich atrybutów badania podczas rozmowy badaną. Zachęcamy wszystkie ciężarne pacjentki do wykonania ww. badań.

Książeczka ciąży

Książeczka ciąży

Wykonałaś w ostatnim czasie test ciążowy i wyszedł pozytywnie? Z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że jesteś w ciąży. Aby ostatecznie potwierdzić, czy w Twoim brzuchu rośnie mały bobas winnaś zapisać się na badanie do ginekologa.Najszybszym, a równocześnie najpewniejszym badaniem jest stwierdzenie stanu hormonu HCG we krwi przyszłej mamy. Nie jest to badanie drogie, czy zawiłe, a wyniki możesz dostać już w kilka godzin od momentu pobrania materiału. Właściwym momentem na wykonanie badania lekarskiego to czas między 4, a 6 tygodniem ciąży. W tym terminie badanie ultrasonograficzne poświadczy istnienie ciąży, uprzednio może niestety nic nie znaleźć. Wszelkie przeprowadzone badania wpisuje się do karty ciąży. Jeden z kluczowych dokumentów, które otrzymuje kobieta spodziewająca się dziecka, jest książeczka ciążowa. Książeczka ta powinna zostać bezzwłocznie przekazana przez lekarza po stwierdzeniu istnienia ciąży.. Dokumentacja ta zawiera wszystkie fundamentalne informacje potrzebne w czasie ciąży, jak również ciężarnej m.in. przewidywany termin porodu, grupę krwi matki i ojca, datę ostatniej miesiączki itd. Zastanawiałaś się jak wygląda poród? Poród podzielony jest na 4 okresy. W czasie porodu pacjentka znajduje się na bloku porodowym.W ciągu pierwszego etapu będą doskwierać Ci boleściwe skurcze, za pośrednictwem których zachodzi rozwieranie szyjki macicy. Do twojego brzucha będzie podłączone KTG, za pomocą którego przedstawia się siłę skurczy oraz obserwuje się funkcje życiowe dziecka. Następny okres rozpoczyna się w chwili, gdy jest już kompletne rozwarcie szyjki macicy, które osiągnęło szerokość 10 centymetrów. Zaraz po urodzeniu noworodka przytulisz go do piersi. Jest to najwspanialsza chwila. Następnie będzie ono zbadane przez lekarza obecnego przy porodzie tj: ustalenie skali Apgar, zważenia, zmierzenia. W trzecim okresie porodu następuje urodzenie łożyska, a potem zszycie krocza. W ostatnim etapie porodu pacjentka przebywa na sali poporodowej w celu obserwacji możliwych komplikacji. Ten etap kończy poród.

Badania prenatalne

Badania prenatalne

Jeżeli jesteś w ciąży i pragnęłabyś upewnić się czy z Twoim dzieciątkiem jest wszystko dobrze, możesz przeprowadzić badania prenatalne, które powinny wyjaśnić większość nurtujących niepewności.Zadaniem testów prenatalnych jest rozpoznanie defektów płodu we wczesnym okresie ciąży. Badania prenatalne dzielimy na dwie grupy: inwazyjne oraz nieinwazyjne. Do testów nieinwazyjnych możemy zaliczyć: ultrasonografia w ciąży, test PAPP-A, test podwójny i test potrójny. Do badań inwazyjnych zalicza się takie badania jak biopsja kosmówki czy amniopunkcja. Badanie usg w trakcie ciąży to test, którego zadaniem jest sprawdzenie prawidłowości rozwoju dziecka w kolejnych fazach ciąży. Wykonuje się przy użyciu fal ultradzwiękowych zdjęcia dziecku znajdującemu się w brzuchu ciężarnej. Dzięki badaniu usg można stwierdzić płeć i aktualną masę dziecka, stan rozwoju ciąży, możemy również ocenić czy ciąża przebiega prawidłowo czy występują jakieś nieprawidłowości.Po raz pierwszy badanie USG wykonuje się w w czasie pierwszego trymestru ciąży i ma ono na celu diagnostykę anatomii płodu (wiek ciążowy, diagnozę czynności FHR i inne). Kolejne badania realizuje się w II i III trymestrze ciąży, i pozwalają one w sposób dokładny stwierdzić budowę anatomiczną dziecka. Najczęściej nie jest konieczne wykonywanie więcej niż kilka podanych wyżej badań usg podczas trwania całej ciąży, natomiast w przypadku wystąpienia nieprawidłowości przeprowadza się pomocne badania specjalistyczne. Zaleca się ażeby badania te były wykonane w trzech okresach, to znaczy pomiędzy 11-14 tygodniem ciąży, 18-23 t.c. oraz około 30 t.c.Po przeprowadzonym badaniu badana otrzymuje zdjęcie oraz raport usg. Na dzień dzisiejszy są łatwo dostępne i w zależności od rodzaju, ich koszt może wynieść od 100 do 200 zł.