SKYEYE

SKYEYE

Jednostka Skyeye zajmuje się tworzeniem numerycznych modeli powierzchni, map wektorowych, ortofotomap, opracowań. Informacje przestrzenne, które są bazą do wygenerowania wskazanych produktów pozyskiwane są przy wykorzystaniu bezzałogowego samolotu wyekwipowanego w wysokiej klasy aparaturę optyczną. Produkty te znajdują zastosowanie w ochronie środowiska, branży drogowej, budowlanej, górnictwie, administracji publicznej. Bez zarzutu sprawdzają się jako instrument do śledzenia zmian w otoczeniu, są idealnym instrumentem promocji.

Jednym z produktów oferowanych przez firmę Skyeye jest ortofotomapa, posiadająca istotną przewagę nad mapami osiąganymi w sposób tradycyjny. Ortofotomapa jest obrazem obszaru, który powstaje po przetworzeniu zbioru zdjęć fotograficznych nawiązujących do układu współrzędnych. Zdjęcia wykorzystywane do tworzenia fotomap wykonywane są przy użyciu bezzałogowego samolotu zwanego dronem z wysokości nie przekraczającej 300 metrów, na skutek czego nie są zaburzone przez chmury czy zamglenia. Na zdjęciach nie ma efektu perspektywy, wszystkie granice są zawsze czytelne. Duże znacznie ma również fakt, że koszt przeprowadzenia nalotu przy użyciu drona nie jest znaczny, a jedynym zastrzeżeniem są warunki pogodowe.

Kolejnym artykułem dostarczanym przez firmę Skyeye jest numeryczny model terenu, który w sposób zgodny oddaje uformowanie powierzchni. Modele te powstają w oparciu o naloty fotogrametryczne, stosowane są w szczególności przy budowaniu farm wiatrowych, projektów ziemnych, również w górnictwie czy przy projektowaniu struktur hydrotechnicznych.

Firma oferuje również usługi kartograficzne, tworzy plany, mapy, tablice informacyjno-turystyczne, mapy trójwymiarowe, grafiki kartograficzne do folderów.

Pogrzeb Toruń

Pogrzeb Toruń

Spopielenie zwłok to forma pogrzebu zwłok wykorzystywana od tysiącleci polegająca na spaleniu ciała. Obecnie do kremacji wykorzystuje się piece kremacyjne, a prochy powstałe po spaleniu lokowane są w specjalnej urnie. Kremacja jest bardzo popularna w Japonii. W Polsce ten rodzaj pogrzebu stanowi bez mała 7% wszystkich pochówków. Być może wypływa to z faktu, że palenie zwłok nie jest wprawdzie zabronione przez kościół katolicki, wszelako tradycja chrześcijańska nie zachęca do kremacji. Niemniej zakłady pogrzebowe coraz częściej świadczą możliwość spalenia zwłok zmarłych. Prawo polskie nie pozwala trzymania urny z prochami w miejscu innym niż nekropolia, czy też rozsypywania prochów. Zgodnie z ustawą, urnę z prochami zmarłego należy złożyć w grobie urnowym, niszy bądź też standardowym grobie.Zakład pogrzebowy USKOM działający w Toruniu również na żądanie najbliższych zmarłego planuje kremację zwłok. Usługi pogrzebowe Toruń to również wsparcie przy organizowaniu tradycyjnej ceremonii pogrzebowej, transport dla uczestników pogrzebu i osób duchownych, pomoc przy formalnościach. Przewóz zwłok Toruń proponowany przez Zakład pogrzebowy USKOM to transport zwłok na obszarze miasta oraz na obszarze całego kraju. Przewóz ten odbywa się w specjalnie do tego zagwarantowanych pojazdach adekwatnie z przepisami prawa polskiego. Firma USKOM obok trumien dostarcza również nagrobki oraz opiekę nad grobami. Opieka nad grobami to nowa usługa polegająca na jednorazowym lub systematycznym sprzątaniu nagrobka, myciu nagrobka, odśnieżaniu czy postawieniu i zapaleniu znicza.